SCIVA

       
   

STUDII ȘI CERCETĂRI
DE
ISTORIE VECHE ȘI ARHEOLOGIE

   
                                   
   

Sumar nr. 54-56
(2003-2005)

 

Sumar nr. 57
(2006)

 

Sumar nr. 58 (1-2)
(2007)

 

Sumar nr. 58 (3-4)
(2007)

                                   
                                   
   

 

     
     
     
               
 

Colegiul de redacție

     
redactor șef:
Prof. dr. MIRCEA BABEȘ

CONSTANTIN C. PETOLESCU – redactor șef adjunct

ALEXANDRU BARNEA, NICULAE CONOVICI, OANA DAMIAN, MIHAELA MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, ION MOTZOI-CHICIDEANU, ALEXANDRU GHEORGHE NICULESCU

Secretar de redacție
LILIANA ZAHARIA
         
 

 

         
         
index online este disponibil la adresa www.cimec.ro