Prefața 3

SCURT ISTORIC AL CETĂȚII HISTRIA
Așezare 9
Premisele întemeierii coloniei de la Histria: evoluția și rolul populației băștinașe 10
Primele legături cu Sudul 13
Data și condițiile întemeierii coloniei de la Histria 16
Legăturile Histriei cu metropolele din Sud și cu Olbia (U.R.S.S.) 17
Histria la sfârșitul secolului al VI-lea î.e.n. 20
Histria în epoca "hegemoniei attice" 22
Raporturile cu "statul" trac al Odrysilor 23
Transformări social-economice și politice la Histria în secolul al V-lea î.e.n. 24
Apariția monetelor histriene 29
Greci și Sciți în Dobrogea 34
Histria în epoca expansiunii macedonene (350-280 î.e.n.) 39
Lărgirea teritoriului “rural” al Histriei 42
Criza din secolul al III-lea î.e.n. 44
Raporturile cu Celții 45
Situația economică a orașului în secolele III - II î.e.n. Agravarea crizei 46
Histria și Mithridate al VI-lea Eupator 48
Campaniile pontice ale lui Burebista (50-48 î.e.n.) 50
Histria în epoca cotropirii romane în Dobrogea 51
Histria în secolul I e.n. 54
Histria în secolul al II-lea e.n. 55
Histria în secolul al III-lea e.n. 57
Distrugerea și refacerea Histriei 57
Histria în secolele IV-VII e.n. 59

Partea întâia

REZULTATELE SĂPĂTURILOR DIN CAMPANIILE 1914 -1943
Introducere 63
Incinta cea mare a cetății 66
Monumentele din partea de Vest și Sud a cetății 96
Sectorul I 99
Poarta mare, curtea interioară și piața pavată 99
Sectorul II 106
Cartierul de Vest al cetății 106
Sectorul III 112
Sectorul IV 115
Sectorul V 127
Clădirea cu zidul incintei 127
Piața cu portic 128
Termele 131
Sectorul VI 154
Construcțiile din colțul de Sud-Est al cetății 154
Strada 159

Partea a doua

REZULTATELE SĂPĂTURILOR DIN CAMPANIILE executate în 1949-1952

I. Secțiuni și sondaje 163
1. Secțiunea Est-Vest 163
2. Secțiunile dintre valul III și zidul Z 173
3. Secțiunile Z1, Z2, Z3 180
4. Secțiunea X - Z 198
II. Săpăturile din anii 1949-1952 205
1. Sectorul locuințelor din Nord-Estul cetății (Sectorul X) 205
2. Sectorul templului grec (T) 231
Zidul de înconjur 240
Templul A 246
Alte vestigii mai recente 266
3. Incinta din valul III al cetății 278
4. Zidul-incintă de pe platoul din Vestul Cetății 285
5. Sectorul din Sud-Vestul Cetății 293
6. Sectorul central 324
Casa din epoca romană târzie (Domus) 324
Piața pavată din sectorul central 350
Străzi 352
7. Apeductele Histriei 357

Partea a treia

DOCUMENTE CERAMICE, NUMISMATICE ȘI EPIGRAFICE INEDITE

Ceramica 363
A. Ceramica arhaică și attică 363
B. Ceramica din epoca helenistică 436
C. Ceramica din epoca târzie 451
Descoperiri monetare 464
Monete histriene autonome 465
Epoca imperială romană 468
Monete străine care au circulat la Histria 469
Monete macedonene 470
Monete imperiale romane care au circulat la Histria 470
Monumente epigrafice inedite 473
Inscripții descoperite înainte de 1949 476
Inscripții descoperite în 1949 521
Inscripții descoperite în 1950 538
Inscripții descoperite în 1951 553
Încheiere 565