SUMAR - SOMMAIRE
NICOLAE RĂILEANU, Cuvant înainte - Avant-propos
SERGHEI TORBATOV și RADU OCHEȘEANU, Pondurile magistratului HPA reatribuite cetății Dionysopolis — Les poids du magistrat HPA réattribués à Dionysopolis
VERONICA PREDOI, Tezaurul de monede «eto-dacice descoperit la Schitu Poienari (jud Teleorman) — Le trésor de monnaies géto-daces découvert à Schitu Poienari (dép de Teleorman)
ADRIAN POPESCU, O nouă imitație după o drahmă din Dyrrhachium — A new imitation of a drachm from Dyrrhachium
VERA PAIUL și EMANUEL PETAC, O drahmă din Amisus Ponți descoperită în jud Soroca — A drachm from Amisus Ponti discovered in Soroca county
ELISABETA SAVU și M1HAI DIMA, Tezaurul de monede romane imperiale de la Săhăteni jud Buzău — The Roman Imperial hoard from Săhăteni, Buzău county
MIHAI DIMA și GABRIEL TALMAȚCHI Monede de bronz din tezaurul de la Canlia, corn Lipnița, jud Constanța — Bronze coins from the hoard discovered at Canlia, commune of Lipnița, Constanța county
MARIANA PÎSLARU, Monedele din termele castrului de ia Potaissa (campaniile 1993 și 1995-2001) — The coins from the bath of the Roman legionary camp of Potaissa (excavations of 1993 and 1995-2001)
STELUȚA GRAMATICU, Monede antice din Cilicia, păstrate în colecția „Maria și dr George Severeanu" — Monnaies antiques de la Cilicie de la collection «Maria et dr Georges Severeanu»
EUGEN NICOLAE și THEODOR ISVORANU, Monede antice descoperite la Cogealac și Camena — Monnaies antiques découvertes à Cogealac et à Camena
EMANUEL PETAC și MIHAI IONESCU, Descoperiri de monede romane imperiale și bizantine din Dobrogea — Discoveries of Roman imperial and Byzantine coins in Dobroudja
VALERIU COJOCARU, Descoperiri de monede antice și medievale la Dunărea de Jos basarabean㠗 Découvertes monétaires antiques et médiévales en Bessarabie du Sud
GHEORGHE MĂNUCU ADAMEȘTEANU și STOIAN IORDANOV, Monede bizantine din secolele X-XI descoperite pe teritoriul localității Garvăn, ținutul Silistra, și invazia pecenegilor din 1046/1047 — Monnaies byzantines des Xe-XIe siècles découvertes dans le territoire de la localité Garvăn, dép de Silistra, et l'invasion des Pétchénèsues de 1046/1047
EUGEN NICOLAE, O monedă emisă de Çaka fiul lui Noguy — Une monnaie émise par Çaka fils de Nogay
EUGEN NICOLAE, Două monede din perioada de sfârșit a dominației Hoardei de Aur la vest de Nistru — Deux monnaies de la période finale de la domination de la Horde d'Or à l'ouest du Dniestr
EUGEN NICOLAE si PAVEL BÂRNEA, Un ornament pseudo-eufie - Un ornement pseudo-coufique în anexă (en annexe): M1RCEA BABEȘ si NICOLAE M1R1-ȚO1U, Necropola medievală de la Poienești, mormântul 729 — La nécropole médiévale de Poienești, la tombe 729: NICOLAE M1RIȚOIU și ADRIAN D SOFICARU, Scheletul din mormântul 729 de la Poienești: analiză antropologic㠗 Le squelette de la tombe 729 de Poienești: analyse anthropologique
FRANCISC PAP, Contribuții la studiul monedelor lui Sigismund 1 de Luxemburg — Contributions à l'étude des monnaies de Sigismond 1" de Luxembourg
AUREL VÎLCU și STELUȚA GRAMATICU, Despre ducații lui Vladislav II, voievod al Țării Românești (1447; 1448-1456) — Sur Ies ducats de Vladislav II, prince de Valachie(l447; 1448-1456) 
EUGEN NICOLAE și NICOLAE RĂILEANU, Aspri otomani falși descoperiți la Orheiul Vechi — Aspres ottomans faux découverts à Orheiul Vechi
ANA BOLDUREANU și ANA NICULIȚĂ, Tezaurul de aspri otomani de la Echimăuți, jud Orhci (sec XVI) — Le trésor d'aspres ottomans d'Echimăuți, dép d'Orhei (XVIe siècle) 
KAT1UȘA PÂRVAN, Un mic tezaur din secolul al XVII-lea descoperit la Stănești, jud Giurgiu — Un petit trésor du XVII1' siècle découvert à Stănești, dép de Giurgiu
ADRIAN IONIȚA, Podoabe asociate cu monede în tezaure medievale aflate în colecțiile Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan" — Objets de parure associés aux monnaies dans des trésors du Moyen Âge des collections de l'Institut d'Archéologie «Vasile Pârvan»
AUREL VÎLCU, Observații asupra emisiunilor otomane de 60 parale (altmișhk) din timpul sultanului Abdiilhamid I — Observations sur les émissions ottomanes à 60 paras ; (altmișhk) de l'époque de Abdiilhamid F
AUREL VÎLCU, Tezaurul de monede otomane de la Frumușani, jud Călărași (începutul sec XIX) — Le trésor de monnaies ottomanes de Frumușani dép de Călărași (début de XIXe siècle)
SERGIUS C1OCANU, Sigilii ecleziastice din Basarabia - Sceaux ecclésiastiques de Bessarabie
ADELAIDA CHIROȘCA și ANA BOLDUREANU, Medalia Expoziției de la Cernăuți din anul 1886 — La médaille de l'Exposition de Czernowitz de 1886
IRINA GONCIAROVA, Matricea sigilară a Secției din Chișinău a Societății Muzicale Imperiale Ruse — La matrice sigillaire de la Section de Chișinău de la Société Musicale Impériale Russe
ELENA PLOȘNIȚĂ, Moneda în vechile colecții muzeale din Basarabia — La monnaie dans les anciennes collections des musées de la Bessarabie In anexă (en annexe), VLAD ȘAH-NAZAROV, O monetă necunoscută a orașului Cetatea Albă, cu stema Moldovei — Une monnaie inconnue de la ville de Cetatea-Albă, avec les armoiries de la Moldavie; retipărit după (réimprimé d'après) Cetatea-Albă, 4,1937, 6, p 9-12
L1LIANA-N1COLETA HANGANU, Din nou despre Medalia Unirea - Regina Maria - New considerations concerning the Unirea — Regina Maria Medal
SILVIU ANDRIEȘ-TABAC, Noile simboluri heraldice ale municipiului Hâncești - Les nouveaux symboles héraldiques de la ville de Hâncești
LISTA ABREVIERILOR - Liste des abréviations

 


7

9

17
27

29

33

63

79

95

101

109

113


125
139

145151

171

181

189

195

203

209

221

225
231

235

239243

255

261
283