SUMAR - SOMMAIRE
NICOLAE RÄILEANU, Cuvânt înainte - Avant-propos'
ELENA RENȚEA și GH POENARU BORDEA, Un important tezaur de monede de argint istriene și tetradrahme postume Filip II, originale și imitații fidele - Un important trésor de monnaies en argent d'Istros et de tétradrachmes posthumes de Philippe II, originaux et „imitations fidèles"
GABRIEL TALMAȚCHI, Monede bătute la Histiaea provenind din Dobrogea - Ein Paar Histiaeanische Münzen aus der Dobrudscha 
ELISABETA SAVU, Tezaurul de monede de tip Vârteju-București descoperit la Râfov, județul Prahova - Le trésor de monnaies de type Vârteju-București découvert à Râfov, dép de Prahova 
EMANUEL PETAC și STAN STOICA, Un fragment din tezaurul de denari romani republicani descoperit în satul Plopi, com Drăcșenei, jud Teleorman - Un fragment du trésor de deniers romains républicains découvert à Plopi, comm de Drăcșenei, dép de Teleorman
MIHAI DIMA și THEODOR ISVORANU, Un tezaur de la începutul sec II pChr descoperit la Râfov, jud Prahova - A hoard from the beginning of the 2nd century AD discovered at Râfov, Prahova county
STELUȚA GRAMATICU și VIRGIL 1ONIȚÄ, Emisiunile monetare callatiene cu efigia lui Antoninus Pius - Les émissions monétaires de Callatis avec l'effigie d'Antonin le Pieux
LIANA OȚA și STELUȚA GRAMATICU, Inventarul mormântului descoperit la Mangalia în 1927 și datarea monedelor callatiene pseudo-autonome -L'inventaire du tombeau découvert à Mangalia en 1927 et la datation des monnaies callatiennes pseudo-autonomes
MIHAI DIMA și MIHAI VASILE, Tezaurul de la Puiești, jud Vaslui -The Puiești hoard, Vaslui county
MIHAI TUDORICĂ, Tezaurul monetar roman imperial de la Butimanu, jud Dâmbovița - Le trésor de monnaies romaines impériales de Butimanu, dép de Dâmbovița
EMANUEL PETAC și ISTVAN SANDOR, Monede histriene din perioada romană imperială din colecția Istvan Sandor - Istros coins from the Roman times in the Istvan Sandor collection
EMANUEL PETAC și ANTONIA CONSTANTIN, O monedă tarsiană rară din colecția Cabinetului Numismatic al Bibliotecii Academiei Române - A rare coin from Tarsus in the collection of the Numismatic Department of the Library of the Romanian Academy
MIHAELA JACOB, Tezaurul de monede romane târzii de la Argamum (Cap Dolojman, jud Tulcea) - Le trésor de monnaies romaines du Bas-Empire découvert à Argamum (Cap Dolojman, dép de Tulcea)
THEODOR ISVORANU și GH POENARU BORDEA, Monede bizantine de la Tomis și împrejurimi în colecția Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan" -Byzantine coins from Tomis and its environs in the collection of the Archaeological Institute „Vasile Pârvan"  
MIHAI CIOCANU și EUGEN NICOLAE, Un tezaur de monede bizantine descoperit la Alcedar, jud Orhei - Un trésor de monnaies byzantines découvert à Alcedar, dép d'Orhei
EUGEN NICOLAE, Monedele de cupru bătute în Orașul Nou (Sehr al-cedid) - Les monnaies en cuivre frappées dans la Ville Neuve (Sehr al cedid)
VERA PAIUL, O medalie cu chipul lui Atila descoperită la Ustia, jud Chișinău - Une médaille à l'effigie d'Attila découverte à Ustia, dép de Chișinău
KENNETH MMACKENZIE, A forger's die for casting 16th century akches
ANA BOLDUREANU, ANA NICULIȚĂ și EUGEN NICOLAE, Tezaurul de la Topala, jud Lăpușna (sec XVI) - Le trésor de Topala, dép de Lăpușna (XVIe siècle)
MONICA GOGU, Monede medievale și moderne descoperite la Curtea Domnească din Suceava - Medieval and modern coins discovered at the Princely Court from Suceava
SILVIU ANDRIEȘ-TABAC, Sigiliul târgului Peștere - Le sceau de la ville de Peștere
VLAD GHIMPU, Sigilii și scrisori din pribegie ale principelui Moldovei Gheorghe Ștefan -The Prince of Moldova Gheorghe Stefan's seals and letters from exile
AUREL VÎLCU și EMIL PÄUNESCU, Noi informații despre tezaurul de monede otomane de la Frumușani, jud Călărași - Informations nouvelles sur le trésor de monnaies ottomanes de Frumușani, dép de Călărași
ION DRON, Denumirile dangalelor diviziunilor tribale nohaice reflectate în toponime din sudul Basarabiei - Les noms des tamgas des divisions tribales des Nogays reflétés par des toponymes du Sud de la Bessarabie
SERGIUS CIOCANU, Sigilii ecleziastice din Basarabia - Sceaux ecclésiastiques de Bessarabie (II)
MARIA DUȚU, Sigilii din epoca Unirii - Sceaux de l'époque de l'Union des Principautés Roumaines
ADELAIDA CHIROȘCA și IRINA GONCEAROVA, Un jeton rusesc din 1877 - Un jeton russe de 1877
RAISA TABUICĂ, Medalii ale expozițiilor agricole din Basarabia - Médailles des expositions agricoles de la Bessarabie
VALERIAN L CIOFU, Câteva medalii mai puțin cunoscute privind istoria Basarabiei - Quelques médailles peu connues concernant l'histoire de la Bessarabie
E PROCA, O probă monetară necunoscută: 100 lei 1964 - Une épreuve monétaire inconnue: 100 lei 1964
SILVIU ANDRIEȘ-TABAC, Noile simboluri heraldice ale orașului Ialoveni - Les nouveaux symboles héraldiques de la ville de Ialoveni 
Lista abrevierilor - Liste des abréviations


7


9
33

37


47

55

59

65
91

97

103

109

113

137

163

167

181
185

189

201
213

223

229

235
241
245
249
253

265
271
277
285