Simpozion de numismatică organizat Ón memoria martirilor căzuţi la Valea Albă, la Ómplinirea a 525 de ani (1476 - 2001), Chişinău, 13 - 15 mai 2001

     

    Simpozion de numismatică dedicat Ómplinirii a 125 de ani de la proclamarea independenţei Rom‚niei, Chişinău, 24-26 septembrie 2002