Ion Torcică – Teza cu titlul „Cultura Gumelniţa în vestul Munteniei

 

Vasile-Octavian Opriş - Teza cu titlul „Ceramica eneolitică Boian-Gumelniţa. O perspectivă tehnologică şi funcţională 

 

Lucica-Olga Savu - Teza cu titlul „Descoperiri arheologice în bazinul superior şi mijlociu al Oltului (sec. al IV-lea a. Chr. – I p. Chr.)

 

Vasile-Cătălin Borangic - Teza cu titlul „Elite militare din sec. II a. Chr. – I p. Chr. în spaţiul carpato-dunărean

 

Florentina-Mădălina Voicu - Teza cu titlul „Situl de epoca bronzului de la Pianu de Jos-Lunca Pârâului. Noi contribuţii la cunoaşterea comunităţilor de ceramică de tip Wietenberg

 

Bianca-Elena Preda - Teza cu titlul „Tumuli de epoca bronzului între cursul Argeşului şi al Buzăului

 

Ionela Crăciunescu - Teza cu titlul „Modelarea predictivă în arheologie folosind soluţii GIS. Valea Mostiştei în preistorie

 

Marius-Cristian Bâsceanu - Teza cu titlul „Necropola tumulară de tip Basarabi de la Desa (jud. Dolj) în contextul descoperirilor similare din regiunile învecinate

 

Carmen-Cornelia Miu (Bem) - Teza cu titlul „Cercetări nondistructive asupra patrimoniului arheologic. Aplicaţii ale fotografiei aeriene în sudul spaţiului românesc