PROGRAMUL DE CERCETARE NR. 1

 

a. Denumire: PREISTORIA SPAŢIULUI CARPATO-DUNĂREAN

b. Coordonator: prof. dr. Alexandru Vulpe, CŞ I, membru corespondent al Academiei Române

c. Proiectele de cercetare propuse în acest program :

1.    MICROMODELE DE EVOLUŢIE REGIONALĂ ÎN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST ÎN PLEISTOCENUL SUPERIOR ŞI ÎNCEPUT DE HOLOCEN. STUDII DE CAZ: SITURILE ARHEOLOGICE DE LA BOINEŞTI, ZĂBRANI, CIUPERCENI, PEŞTERA „LA ADAM”.

Coordonator: dr. Roxana Dobrescu, CŞ III                     

Colectivul de cercetare: Adina Boroneanţ (CŞ III), Adrian Doboş (asistent cercetare), Gabriel Popescu (doctorand IAB).

2.    CERAMICA NEOLITICĂ DE LA VĂDASTRA

Coordonator: dr. Silvia Marinescu-Bîlcu, CŞ II

Colectivul de cercetare: Alexandru Dragoman (cercetǎtor), dr. Silvia Marinescu-Bîlcu (CS II)

3.    PROIECTUL ARHEOLOGIC PIETRELE

Coordonator: dr. Alexandru Vulpe (CS I)

Colectivul de cercetare: Meda Toderaş (asistent cercetare), dr. Daniel Spânu (CŞ III), Cristina Georgescu (restaurator)

4.    IDENTITĂŢI CULTURALE LA DUNĂREA DE JOS ÎN BRONZUL TIMPURIU. AŞEZAREA DE LA ODAIA TURCULUI.

Coordonator: dr. Radu Băjenaru, CŞ II

Colectivul de cercetare: dr. Alexandru Vulpe (CS I), dr. Radu Băjenaru (CŞ II)

5.    STAŢIUNEA DIN EPOCA BRONZULUI DE LA COSTIŞA

Coordonator: dr. Anca-Diana Popescu, CŞ III

Colectivul de cercetare: dr. Radu Băjenaru (CŞ II), dr. Georgeta El Susi (CŞ II) dr. Anca-Diana Popescu (CŞ III)

6.    FIGURINE DE LUT ŞI IDENTITĂŢI SOCIALE LA SFÂRŞITUL EPOCII BRONZULUI LA DUNĂREA MIJLOCIE ŞI DE JOS

Coordonator: dr. Nona Palincaş, CŞ II

Colectivul de cercetare: dr. Nona Palincaş, CŞ II
7.    MORMINTE CU CARE DIN EPOCA FIERULUI IN SUD-ESTUL EUROPEI

Coordonator: ddr. Emilian Teleagă (CS III)

Colectivul de cercetare: dr. Emilian Teleagă (CS III)

8.    STAŢIUNEA PRE- ŞI PROTOISTORICĂ DE LA POPEŞTI

Coordonator: dr. Nona Palincaş, CŞ II

Colectivul de cercetare: Mala-Maria Stavrescu Bedivan (asistent cercetare), Cristian Eduard Ştefan (doctorand la forma cu frecvenţă în cadrul Institutului)

9.    CIVILIZAŢIA TRACO-GETO-DACĂ ÎN LUMINA SĂPĂTURILOR ARHEOLOGICE DE LA CÂRLOMĂNEŞTI, JUD. BUZĂU

Coordonator: prof. dr. Mircea Babeş, C.S. I

Colectivul de cercetare: Despina Măgureanu (cercetător); Theodor Isvoranu (CS III)

10.    ARHEOLOGIA FUNERARĂ GETO-DACĂ ŞI DACO-ROMANĂ

Coordonator: prof. dr. Mircea Babeş, C.S. I

Colectivul de cercetare: dr. Cristina Alexandrescu (CS III), Anca Ganciu (cercetǎtor), dr. Daniel Spânu (CS III), Cristina Muja (asistent cercetare)